How to Build Sodium Nucleus Na-23

 

 

 

 

 

Sodium Nucleus 23Na
Proton:11
Neutron:12
Spin:3/2
Energy State: Stable
Proton configuration: [Ne] s1

 

Copyright © 2012 www.gy.com