87 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137Sn     50     87     -5/2      
  138Sb     51     87     -2      
  139Te     52     87     -5/2      
  140I     53     87     -3      
  141Xe     54     87     -5/2      
  142Cs     55     87     0      
  143Ba     56     87     -5/2      
  144La     57     87     -3      
  145Ce     58     87     -3/2      
  146Pr     59     87     -2      
  147Nd     60     87     -5/2      
  148Pm     61     87     -1      
  149Sm     62     87     -7/2     Stable  
  150Eu     63     87     -5      
  150mEu     63     87     0      
  151Gd     64     87     -7/2      
  152m1Tb     65     87     -5      
  152Tb     65     87     -2      
  152m2Tb     65     87     8      
  153Dy     66     87     -7/2      
  154Ho     67     87     -2      
  154mHo     67     87     8      
  155Er     68     87     -7/2      
  156Tm     69     87     -2      
  156mTm     69     87     -11      
  157Yb     70     87     -7/2      
  158Lu     71     87     -2      
  159Hf     72     87     -7/2      
  160mTa     73     87     9      
  160Ta     73     87     -2      
  161W     74     87     -7/2      
  162Re     75     87     -2      
  162mRe     75     87     9      
  163Os     76     87     -7/2      
  164Ir     77     87     -2      
  164mIr     77     87     9