86 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135In     49     86     9/2      
  136Sn     50     86     0      
  137Sb     51     86     7/2      
  138Te     52     86     0      
  139I     53     86     7/2      
  140Xe     54     86     0      
  141Cs     55     86     7/2      
  142Ba     56     86     0      
  143La     57     86     7/2      
  144Ce     58     86     0      
  145Pr     59     86     7/2      
  146Nd     60     86     0     Stable  
  147Pm     61     86     7/2      
  148Sm     62     86     0      
  149Eu     63     86     5/2      
  150Gd     64     86     0      
  151Tb     65     86     1/2      
  151mTb     65     86     -11/2      
  152Dy     66     86     0      
  153m1Ho     67     86     1/2      
  153m2Ho     67     86     31/2      
  153Ho     67     86     -11/2      
  154Er     68     86     0      
  155Tm     69     86     -11/2      
  155mTm     69     86     1/2      
  156Yb     70     86     0      
  157Lu     71     86     3/2      
  158Hf     72     86     0      
  159Ta     73     86     1/2      
  159mTa     73     86     -11/2      
  160W     74     86     0      
  161Re     75     86     1/2      
  161mRe     75     86     -11/2      
  162Os     76     86     0