84 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132Cd     48     84     0      
  133mIn     49     84     -1/2      
  133In     49     84     9/2      
  134Sn     50     84     0      
  135Sb     51     84     7/2      
  136Te     52     84     0      
  137I     53     84     7/2      
  138Xe     54     84     0      
  139Cs     55     84     7/2      
  140Ba     56     84     0      
  141La     57     84     7/2      
  142Ce     58     84     0     Stable  
  143Pr     59     84     7/2      
  144Nd     60     84     0      
  145Pm     61     84     5/2      
  146Sm     62     84     0      
  147Eu     63     84     5/2      
  148Gd     64     84     0      
  149mTb     65     84     -11/2      
  149Tb     65     84     1/2      
  150Dy     66     84     0      
  151Ho     67     84     -11/2      
  151mHo     67     84     1/2      
  152Er     68     84     0      
  153Tm     69     84     -11/2      
  153mTm     69     84     1/2      
  154Yb     70     84     0      
  155Lu     71     84     -11/2      
  155m1Lu     71     84     1/2      
  155m2Lu     71     84     -25/2      
  156mHf     72     84     8      
  156Hf     72     84     0      
  157Ta     73     84     1/2      
  157m2Ta     73     84     -25/2      
  157m1Ta     73     84     -11/2      
  158W     74     84     0      
  158mW     74     84     8