53 Neutron Atomic Nucleus ( Isotone )

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  83Zn     30     53     5/2      
  84Ga     31     53     1      
  85Ge     32     53     5/2      
  86As     33     53     -1      
  87Se     34     53     5/2      
  88Br     35     53     -2      
  89Kr     36     53     3/2      
  90Rb     37     53     0      
  90mRb     37     53     -3      
  91Sr     38     53     5/2      
  92Y     39     53     -2      
  93Zr     40     53     5/2      
  94mNb     41     53     3      
  94Nb     41     53     6      
  95Mo     42     53     5/2     Stable  
  96mTc     43     53     4      
  96Tc     43     53     7      
  97Ru     44     53     5/2      
  98mRh     45     53     5      
  98Rh     45     53     2      
  99Pd     46     53     5/2      
  100Ag     47     53     5      
  100mAg     47     53     2      
  101Cd     48     53     5/2      
  102In     49     53     6      
  103Sn     50     53     5/2      
  104Sb     51     53     2      
  105Te     52     53     5/2