Einsteinium Nucleus 251Es

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  251Es     99     152     -3/2      

Einsteinium Nucleus 251Es Layered View

251Es

 

251Es

Einsteinium Nucleus 251Es Front View

251Es

Einsteinium Nucleus 251Es Back View

251Es

Einsteinium Nucleus 251Es Left View

251Es

Einsteinium Nucleus 251Es Right View