Berkelium Nucleus 251mBk

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  251mBk     97     154     7/2      

Berkelium Nucleus 251mBk Layered View

251mBk

 

251mBk

Berkelium Nucleus 251mBk Front View

251mBk

Berkelium Nucleus 251mBk Back View

251mBk

Berkelium Nucleus 251mBk Left View

251mBk

Berkelium Nucleus 251mBk Right View