Thorium Nucleus 229mTh

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  229mTh     90     139     3/2      

Thorium Nucleus 229mTh Layered View

229mTh

 

229mTh

Thorium Nucleus 229mTh Front View

229mTh

Thorium Nucleus 229mTh Back View

229mTh

Thorium Nucleus 229mTh Left View

229mTh

Thorium Nucleus 229mTh Right View