Radium Nucleus 234Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  234Ra     88     146     0      

Radium Nucleus 234Ra Layered View

234Ra

 

234Ra

Radium Nucleus 234Ra Front View

234Ra

Radium Nucleus 234Ra Back View

234Ra

Radium Nucleus 234Ra Left View

234Ra

Radium Nucleus 234Ra Right View