Radium Nucleus 233Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  233Ra     88     145     1/2      

Radium Nucleus 233Ra Layered View

233Ra

 

233Ra

Radium Nucleus 233Ra Front View

233Ra

Radium Nucleus 233Ra Back View

233Ra

Radium Nucleus 233Ra Left View

233Ra

Radium Nucleus 233Ra Right View