Radium Nucleus 232Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  232Ra     88     144     0      

Radium Nucleus 232Ra Layered View

232Ra

 

232Ra

Radium Nucleus 232Ra Front View

232Ra

Radium Nucleus 232Ra Back View

232Ra

Radium Nucleus 232Ra Left View

232Ra

Radium Nucleus 232Ra Right View