Radium Nucleus 231Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  231Ra     88     143     5/2      

Radium Nucleus 231Ra Layered View

231Ra

 

231Ra

Radium Nucleus 231Ra Front View

231Ra

Radium Nucleus 231Ra Back View

231Ra

Radium Nucleus 231Ra Left View

231Ra

Radium Nucleus 231Ra Right View