Radium Nucleus 229Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  229Ra     88     141     5/2      

Radium Nucleus 229Ra Layered View

229Ra

 

229Ra

Radium Nucleus 229Ra Front View

229Ra

Radium Nucleus 229Ra Back View

229Ra

Radium Nucleus 229Ra Left View

229Ra

Radium Nucleus 229Ra Right View