Radium Nucleus 228Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  228Ra     88     140     0      

Radium Nucleus 228Ra Layered View

228Ra

 

228Ra

Radium Nucleus 228Ra Front View

228Ra

Radium Nucleus 228Ra Back View

228Ra

Radium Nucleus 228Ra Left View

228Ra

Radium Nucleus 228Ra Right View