Radium Nucleus 227Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  227Ra     88     139     3/2      

Radium Nucleus 227Ra Layered View

227Ra

 

227Ra

Radium Nucleus 227Ra Front View

227Ra

Radium Nucleus 227Ra Back View

227Ra

Radium Nucleus 227Ra Left View

227Ra

Radium Nucleus 227Ra Right View