Radium Nucleus 226Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  226Ra     88     138     0      

Radium Nucleus 226Ra Layered View

226Ra

 

226Ra

Radium Nucleus 226Ra Front View

226Ra

Radium Nucleus 226Ra Back View

226Ra

Radium Nucleus 226Ra Left View

226Ra

Radium Nucleus 226Ra Right View