Radium Nucleus 225Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  225Ra     88     137     1/2      

Radium Nucleus 225Ra Layered View

225Ra

 

225Ra

Radium Nucleus 225Ra Front View

225Ra

Radium Nucleus 225Ra Back View

225Ra

Radium Nucleus 225Ra Left View

225Ra

Radium Nucleus 225Ra Right View