Radium Nucleus 224Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  224Ra     88     136     0      

Radium Nucleus 224Ra Layered View

224Ra

 

224Ra

Radium Nucleus 224Ra Front View

224Ra

Radium Nucleus 224Ra Back View

224Ra

Radium Nucleus 224Ra Left View

224Ra

Radium Nucleus 224Ra Right View