Radium Nucleus 223Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  223Ra     88     135     3/2      

Radium Nucleus 223Ra Layered View

223Ra

 

223Ra

Radium Nucleus 223Ra Front View

223Ra

Radium Nucleus 223Ra Back View

223Ra

Radium Nucleus 223Ra Left View

223Ra

Radium Nucleus 223Ra Right View