Radium Nucleus 222Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  222Ra     88     134     0      

Radium Nucleus 222Ra Layered View

222Ra

 

222Ra

Radium Nucleus 222Ra Front View

222Ra

Radium Nucleus 222Ra Back View

222Ra

Radium Nucleus 222Ra Left View

222Ra

Radium Nucleus 222Ra Right View