Radium Nucleus 221Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  221Ra     88     133     5/2      

Radium Nucleus 221Ra Layered View

221Ra

 

221Ra

Radium Nucleus 221Ra Front View

221Ra

Radium Nucleus 221Ra Back View

221Ra

Radium Nucleus 221Ra Left View

221Ra

Radium Nucleus 221Ra Right View