Radium Nucleus 219Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  219Ra     88     131     7/2      

Radium Nucleus 219Ra Layered View

219Ra

 

219Ra

Radium Nucleus 219Ra Front View

219Ra

Radium Nucleus 219Ra Back View

219Ra

Radium Nucleus 219Ra Left View

219Ra

Radium Nucleus 219Ra Right View