Radium Nucleus 218Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  218Ra     88     130     0      

Radium Nucleus 218Ra Layered View

218Ra

 

218Ra

Radium Nucleus 218Ra Front View

218Ra

Radium Nucleus 218Ra Back View

218Ra

Radium Nucleus 218Ra Left View

218Ra

Radium Nucleus 218Ra Right View