Radium Nucleus 217Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  217Ra     88     129     9/2      

Radium Nucleus 217Ra Layered View

217Ra

 

217Ra

Radium Nucleus 217Ra Front View

217Ra

Radium Nucleus 217Ra Back View

217Ra

Radium Nucleus 217Ra Left View

217Ra

Radium Nucleus 217Ra Right View