Radium Nucleus 216Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  216Ra     88     128     0      

Radium Nucleus 216Ra Layered View

216Ra

 

216Ra

Radium Nucleus 216Ra Front View

216Ra

Radium Nucleus 216Ra Back View

216Ra

Radium Nucleus 216Ra Left View

216Ra

Radium Nucleus 216Ra Right View