Radium Nucleus 215Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  215Ra     88     127     9/2      

Radium Nucleus 215Ra Layered View

215Ra

 

215Ra

Radium Nucleus 215Ra Front View

215Ra

Radium Nucleus 215Ra Back View

215Ra

Radium Nucleus 215Ra Left View

215Ra

Radium Nucleus 215Ra Right View