Radium Nucleus 214Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  214Ra     88     126     0      

Radium Nucleus 214Ra Layered View

214Ra

 

214Ra

Radium Nucleus 214Ra Front View

214Ra

Radium Nucleus 214Ra Back View

214Ra

Radium Nucleus 214Ra Left View

214Ra

Radium Nucleus 214Ra Right View