Radium Nucleus 213Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  213Ra     88     125     -1/2      

Radium Nucleus 213Ra Layered View

213Ra

 

213Ra

Radium Nucleus 213Ra Front View

213Ra

Radium Nucleus 213Ra Back View

213Ra

Radium Nucleus 213Ra Left View

213Ra

Radium Nucleus 213Ra Right View