Radium Nucleus 212Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  212Ra     88     124     0      

Radium Nucleus 212Ra Layered View

212Ra

 

212Ra

Radium Nucleus 212Ra Front View

212Ra

Radium Nucleus 212Ra Back View

212Ra

Radium Nucleus 212Ra Left View

212Ra

Radium Nucleus 212Ra Right View