Radium Nucleus 211Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  211Ra     88     123     -5/2      

Radium Nucleus 211Ra Layered View

211Ra

 

211Ra

Radium Nucleus 211Ra Front View

211Ra

Radium Nucleus 211Ra Back View

211Ra

Radium Nucleus 211Ra Left View

211Ra

Radium Nucleus 211Ra Right View