Radium Nucleus 210Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  210Ra     88     122     0      

Radium Nucleus 210Ra Layered View

210Ra

 

210Ra

Radium Nucleus 210Ra Front View

210Ra

Radium Nucleus 210Ra Back View

210Ra

Radium Nucleus 210Ra Left View

210Ra

Radium Nucleus 210Ra Right View