Radium Nucleus 209Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  209Ra     88     121     -5/2      

Radium Nucleus 209Ra Layered View

209Ra

 

209Ra

Radium Nucleus 209Ra Front View

209Ra

Radium Nucleus 209Ra Back View

209Ra

Radium Nucleus 209Ra Left View

209Ra

Radium Nucleus 209Ra Right View