Radium Nucleus 208Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  208Ra     88     120     0      

Radium Nucleus 208Ra Layered View

208Ra

 

208Ra

Radium Nucleus 208Ra Front View

208Ra

Radium Nucleus 208Ra Back View

208Ra

Radium Nucleus 208Ra Left View

208Ra

Radium Nucleus 208Ra Right View