Radium Nucleus 207Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  207Ra     88     119     -3/2      

Radium Nucleus 207Ra Layered View

207Ra

 

207Ra

Radium Nucleus 207Ra Front View

207Ra

Radium Nucleus 207Ra Back View

207Ra

Radium Nucleus 207Ra Left View

207Ra

Radium Nucleus 207Ra Right View