Radium Nucleus 206Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  206Ra     88     118     0      

Radium Nucleus 206Ra Layered View

206Ra

 

206Ra

Radium Nucleus 206Ra Front View

206Ra

Radium Nucleus 206Ra Back View

206Ra

Radium Nucleus 206Ra Left View

206Ra

Radium Nucleus 206Ra Right View