Radium Nucleus 205Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  205Ra     88     117     -3/2      

Radium Nucleus 205Ra Layered View

205Ra

 

205Ra

Radium Nucleus 205Ra Front View

205Ra

Radium Nucleus 205Ra Back View

205Ra

Radium Nucleus 205Ra Left View

205Ra

Radium Nucleus 205Ra Right View