Radium Nucleus 204Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  204Ra     88     116     0      

Radium Nucleus 204Ra Layered View

204Ra

 

204Ra

Radium Nucleus 204Ra Front View

204Ra

Radium Nucleus 204Ra Back View

204Ra

Radium Nucleus 204Ra Left View

204Ra

Radium Nucleus 204Ra Right View