Radium Nucleus 203Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  203Ra     88     115     -3/2      

Radium Nucleus 203Ra Layered View

203Ra

 

203Ra

Radium Nucleus 203Ra Front View

203Ra

Radium Nucleus 203Ra Back View

203Ra

Radium Nucleus 203Ra Left View

203Ra

Radium Nucleus 203Ra Right View