Radium Nucleus 202Ra

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  202Ra     88     114     0      

Radium Nucleus 202Ra Layered View

202Ra

 

202Ra

Radium Nucleus 202Ra Front View

202Ra

Radium Nucleus 202Ra Back View

202Ra

Radium Nucleus 202Ra Left View

202Ra

Radium Nucleus 202Ra Right View