Polonium Nucleus 220Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  220Po     84     136     0      

Polonium Nucleus 220Po Layered View

220Po

 

220Po

Polonium Nucleus 220Po Front View

220Po

Polonium Nucleus 220Po Back View

220Po

Polonium Nucleus 220Po Left View

220Po

Polonium Nucleus 220Po Right View