Polonium Nucleus 219Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  219Po     84     135     7/2      

Polonium Nucleus 219Po Layered View

219Po

 

219Po

Polonium Nucleus 219Po Front View

219Po

Polonium Nucleus 219Po Back View

219Po

Polonium Nucleus 219Po Left View

219Po

Polonium Nucleus 219Po Right View