Polonium Nucleus 218Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  218Po     84     134     0      

Polonium Nucleus 218Po Layered View

218Po

 

218Po

Polonium Nucleus 218Po Front View

218Po

Polonium Nucleus 218Po Back View

218Po

Polonium Nucleus 218Po Left View

218Po

Polonium Nucleus 218Po Right View