Polonium Nucleus 216Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  216Po     84     132     0      

Polonium Nucleus 216Po Layered View

216Po

 

216Po

Polonium Nucleus 216Po Front View

216Po

Polonium Nucleus 216Po Back View

216Po

Polonium Nucleus 216Po Left View

216Po

Polonium Nucleus 216Po Right View