Polonium Nucleus 215Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  215Po     84     131     9/2      

Polonium Nucleus 215Po Layered View

215Po

 

215Po

Polonium Nucleus 215Po Front View

215Po

Polonium Nucleus 215Po Back View

215Po

Polonium Nucleus 215Po Left View

215Po

Polonium Nucleus 215Po Right View