Polonium Nucleus 214Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  214Po     84     130     0      

Polonium Nucleus 214Po Layered View

214Po

 

214Po

Polonium Nucleus 214Po Front View

214Po

Polonium Nucleus 214Po Back View

214Po

Polonium Nucleus 214Po Left View

214Po

Polonium Nucleus 214Po Right View