Polonium Nucleus 213Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  213Po     84     129     9/2      

Polonium Nucleus 213Po Layered View

213Po

 

213Po

Polonium Nucleus 213Po Front View

213Po

Polonium Nucleus 213Po Back View

213Po

Polonium Nucleus 213Po Left View

213Po

Polonium Nucleus 213Po Right View