Polonium Nucleus 212mPo

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  212mPo     84     128     18      

Polonium Nucleus 212mPo Layered View

212mPo

 

212mPo

Polonium Nucleus 212mPo Front View

212mPo

Polonium Nucleus 212mPo Back View

212mPo

Polonium Nucleus 212mPo Left View

212mPo

Polonium Nucleus 212mPo Right View