Polonium Nucleus 212Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  212Po     84     128     0      

Polonium Nucleus 212Po Layered View

212Po

 

212Po

Polonium Nucleus 212Po Front View

212Po

Polonium Nucleus 212Po Back View

212Po

Polonium Nucleus 212Po Left View

212Po

Polonium Nucleus 212Po Right View