Polonium Nucleus 211Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  211Po     84     127     9/2      

Polonium Nucleus 211Po Layered View

211Po

 

211Po

Polonium Nucleus 211Po Front View

211Po

Polonium Nucleus 211Po Back View

211Po

Polonium Nucleus 211Po Left View

211Po

Polonium Nucleus 211Po Right View