Polonium Nucleus 209Po

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  209Po     84     125     -1/2      

Polonium Nucleus 209Po Layered View

209Po

 

209Po

Polonium Nucleus 209Po Front View

209Po

Polonium Nucleus 209Po Back View

209Po

Polonium Nucleus 209Po Left View

209Po

Polonium Nucleus 209Po Right View